Rozsah péče

Preventivní gynekologické vyšetření se zaměřením na vyhledávání přednádorových onemocnění, odběr cytologie z děložního čípku, cílená biopsie:

***********************************************************************************************************

Obsah preventivní gynekologické prohlídky

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.

(1) Obsahem preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví, které se provádějí v 15 letech věku a dále jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 12 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky je

a) rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory,

b) klinické vyšetření prsů v 15 letech a dále od 25 let věku pouze při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů,

c) prohlídka kůže a palpační vyšetření regionálních mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů,

d) vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen,

e) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému či virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen,

f) palpační bimanuální vyšetření,

g) poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky,

h) nácvik samovyšetřování prsů při první prohlídce u registrujícího lékaře,

i) u žen od 45 let věku předání doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech.

DALŠÍ VYŠETŘENÍ

 Ultrazvuková diagnostika.

Komplexní prenátalní péče o normální i rizikovou graviditu až do termínu porodu.

Ultrazvuková diagnostika v těhotenství.

  • prenatální diagnostika vrozených vývojových vad u plodu
  • analysa průtoku krve a detekce poruch prokrvení v cévách pupečníku, placenty a plodu pomocí barevného Dopplerovského ultrazvukového zobrazení.

Kardiotokografické sledování plodu

Diagnostika a léčba neplodnosti.

Poradenství a aplikace antikoncepce.

Gynekologická endokrinologie, komplexní péče o ženy v období klimakteria.

Aktuality
prosinec 2018

!!! V prosinci bude ordinační doba ambulance dle následujícího rozpisu:

3.12. MUDr. Horáková 7.30-16.00

4.12. MUDr. Horáková 7.30-16.00

5.12. MUDr. Kubinová 13.00-18.00

7.12. MUDr. Kubinová 7.30-16.00

10.12. MUDr. Kubinová 8.00-16.00

11.12. MUDr. Horáková 7.30-16.00

12.12. MUDr. Kubinová 7.30-16.00

13.12. MUDr. Kubinová 7.30-16.00

14.12. MUDr. Kubinová 7.30-16.00

18.12. MUDr. Horáková 7.30-16.00

19.12. MUDr. Horáková 7.30-16.00

V ostatních pracovních dnech bude přítomna sestřička. 

Ve dnech 21.12.-31.12. čerpáme řádnou dovolenou, akutní případy ošetří gynekologická ambulance MNOF.

listopad 2018

Ve dnech 28 -30. 11. nebude přítomen lékař. Děkujeme za pochopení.

V prosinci bude ordinační doba změněna, prosím, volejte si na tel.: 596117235 nebo 732103349. Děkujeme za pochopení.

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pro dotazy a konzultace můžete využít kontaktní formulář. Pokud nefunguje chatovací okénko, prosím, napište mail do formuláře. děkuji